බඳවා ගැනීමේ වර්ගය

◆විදේශීය ආධාර සේවා
විදේශීය පුද්ගලයන් ජපානයේ රැකියා ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ඔව්න් හට ජපන් සමාගම්වල ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට හැකි වන පරිදි රැකියාව සහ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් සහාය ලබා දීමට අපි ජපන් සමාගම් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ජපන් සමාගම්වල විදේශීය පුද්ගලයන් සදහා අනන්‍ය වූ කළමනාකරණ ක්‍රම සඳහා ද අපි විසඳුම් යෝජනා කරමු.

◆උපදේශන

කළමනාකරුවන්ගෙන් සහ මානව සම්පත් කළමණාකරුවන්ගෙන් බඳවා ගැනීමේ ගැටළු ඇත්නම් සහ විදේශීය කුසලතා හඳුන්වාදීම සහ රඳවා තබා ගැනීමේ සහාය සේවා සැපයීම මගින්,

අත්‍යවශ්‍ය ගැටලු විසඳීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි විදේශිකයන් සහ ජපන් සමාගම් අතර සිටින අතර සාර්ථක බඳවා ගැනීම් සඳහා සහාය වන්නෙමු.

වැඩකරන ස්ථනය

◆東京都豊島区巣鴨2-12-3 旭本館ビル301
巣鴨駅 සිට මිනිත්තු 4 ක පයින් යන දුර

බඳවා ගැනීමේ වර්ගය

පැයක වැටුප 1200円~

දීමනාව

  • ගමන් දීමනාව

[වැටුප් වැඩිවීමක්]

  • ඕනෑම වේලාවක

 වැඩ කරන පැය

වැඩ කරන වේලාවන්: 10:00-19:00

  • ඉහත පැය තුළ දිනකට පැය 4කට වඩා
  • සති අන්තයේ සහ නිවාඩු දින

 ප්‍රතිලාභ

පුහුණු කාලය

මාස 6 යි.

මෙම බඳවා ගැනීම සඳහා සේවා කොන්දේසි සමාන වේ.

 කොන්දේසි

විදේශ ජාතිකයින් සඳහා, ජපන් මට්ටමේ N2 හෝ ඊට වැඩි

අයදුම්කරුවන් සදහා

 අයදුම් කිරීමට, කරුණාකර පහත විද්‍යුත් තැපෑලට ඔබගේ ජිව දත්ත පත්‍රය අමුණා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

jinji@corp-jjs.com

The following two tabs change content below.

japanjobschool

JapanJobSchool広報チーム